0%

map fonksiyonu nedir, ne işe yarar ?

İki tür map fonksiyon vardır:

  • Değerler için map : bir değerin, 2 nokta arasındaki konumu, başka iki nokta arasına oranlar.
  • Diziler için map : bir fonksiyonu bütün dizi elemanlarına uygulayarak yeni dizi oluşturur.

map(değer,başlangıç,bitiş,yenibaşlangıç,yeniBitiş)

değerin, 2 nokta arasındaki konumu, başka iki nokta arasına oranlar

map(2,1,3,2,6) = 4

map(Math.random(),0,1,-25,75) = -25 ve 75 arası rastgele değer

Array.map(fonksiyon)

bir fonksiyonu bütün dizi elemanlarına uygulayarak yeni dizi oluşturur.

[1,2,3,4].map(Math.sqrt) = [1,4,9,16]

1
2
3
4
5
var array = [ 2 , 3 , 5, 6]

var yeniArray = array.map(function(a){ return a*a+1 });

// yeniArray = [5,10,26,37]

C# map fonksiyonu

1
2
3
4
float map(float val, float iMin, float iMax, float oMin, float oMax) {

return (val - iMin) * (oMax - oMin) / (iMax - iMin) + oMin;
}