0%

3 taş oyunu için Yapay Zeka

Bu oyunda YZ, oyuncunun yaptığı hamlenin ardından, kendi yapacağı hamlelerin durum uzayını oluşturup sezgisel fonksiyon ile ileriye yönelik hamleleri bir puan vermektedir. Bunu yaparken, rakibinin bir sonraki hamlesini de göz önüne alır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

/**
* Created by Faruk Can on 6.4.2016.
*/

var ç = new CanvasRender("canvas1");

var canvasboyut = 500;

var tahta = [
[0,0,0],
[0,0,0],
[0,0,0]
];
// 1 : X
// diğer : O
// 0 : boş// kontrol mekanizması
ç.addClickListener(function(x,y){
console.log(x,y);
});
var hamleyapmakiçinarray = [];
for(var m=0;m<3;m++)
for(var n=0;n<3;n++){
hamleyapmakiçinarray.push({
"height" : canvasboyut/3,
"width" : canvasboyut/3,
"top" : canvasboyut/3*m,
"left" : canvasboyut/3*n
});
}
hamleyapmakiçinarray[0].func = function (){hamleyap(0,0)};
hamleyapmakiçinarray[1].func = function (){hamleyap(0,1)};
hamleyapmakiçinarray[2].func = function (){hamleyap(0,2)};
hamleyapmakiçinarray[3].func = function (){hamleyap(1,0)};
hamleyapmakiçinarray[4].func = function (){hamleyap(1,1)};
hamleyapmakiçinarray[5].func = function (){hamleyap(1,2)};
hamleyapmakiçinarray[6].func = function (){hamleyap(2,0)};
hamleyapmakiçinarray[7].func = function (){hamleyap(2,1)};
hamleyapmakiçinarray[8].func = function (){hamleyap(2,2)};
ç.clickElement = hamleyapmakiçinarray;// ilk durum
var oyunKimde = "X";
var sıra = 0;
tahtayıÇiz();
hamleleriÇiz(true);

function hamleyap(m,n){
if(oyunKimde == "X" && tahta[m][n]==0){
tahta[m][n] = 1;
oyunKimde = "O";
ç.clear();
tahtayıÇiz();
hamleleriÇiz();
sıra++;
if(!oyunsonu())
setTimeout(YZhamleyap,500);
}
}

function oyunsonu(){
if(sıra>8) return beraber();
var taraf = 1;
kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
var kactane1var = 0;
yerler.every(function(y){
var n= (y-1)%3;
var m= Math.floor((y-1)/3);
if(tahta[m][n]*taraf==-1) {
kactane1var=0;
return false;
}
if(tahta[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
return true;
});
if(kactane1var==3) {
Xkazandı();
}
});
var taraf = -1;
kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
var kactane1var = 0;
yerler.every(function(y){
var n= (y-1)%3;
var m= Math.floor((y-1)/3);
if(tahta[m][n]*taraf==-1) {
kactane1var=0;
return false;
}
if(tahta[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
return true;
});
if(kactane1var==3) {
Okazandı();
}
});

}

function Xkazandı(){
alert("X kazandı");
reload();
}
function Okazandı(){
alert("O kazandı");
reload();
}
function beraber(){
alert("Berabere");
reload();
}

function reload(){
setTimeout(function(){location.reload();},2000);
}


var kontrolEdilecekYerler = [
[1,2,3],
[4,5,6],
[7,8,9],
[1,4,7],
[2,5,8],
[3,6,9],
[1,5,9],
[3,5,7]
];

// # tek taraf sezgisel fonksiyon h2
// -- her satır, sutun ve 2çarpraz için
// --- Eğer -1 varsa : 0 puan
// --- Eğer 1 tane 1 varsa : 1 puan
// --- Eğer 2 tane 1 varsa : 3 puan
// --- Eğer 3 tane 1 varsa : 99 puan
function h2(taraf,durum){
var puan=0;
kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
var kactane1var = 0;
yerler.every(function(y){
var n= (y-1)%3;
var m= Math.floor((y-1)/3);
if(durum[m][n]*taraf==-1) {
kactane1var=0;
return false;
}
if(durum[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
return true;
});
if(kactane1var==3) puan+=999;
else if(kactane1var==2) puan+=3;
else puan+=kactane1var;
});
return puan;
}

// rahibin sonraki el en iyi hamlesinin puanını belirle
var h3iterasyon=0;
function h3(taraf,durum){

if(++h3iterasyon==100) return 0;

var olasıHamleler = [];
/*
{
m: (x)
n: (y)
h:(sayı) // hamlenin sezgisel fonksiyon değeri
}
*/
for(var m=0;m<3;m++)
for(var n=0;n<3;n++){
if(durum[m][n]==0){
// boş olan yerlere hamle yapılabilir
var d = JSON.parse(JSON.stringify(durum)) // dunyayı klonla
d[m][n] = taraf; //hamleyi duruma dahil et
olasıHamleler.push(
{
"m" : m,
"n" : n,
"h" : h(taraf,d)
}
);
}
}

// en iyi hamleleri sırala
olasıHamleler.sort(function(a,b){
return b.h - a.h;
});
if(typeof olasıHamleler[0] == "undefined") return 0;
return olasıHamleler[0].h;
}

// # çift taraf sezgisel fonksiyon h
// -- h = h2 - h3
function h(taraf,durum){
return h2(taraf,durum) - h3(-taraf,durum);
}

function YZhamleyap(){

h3iterasyon=0;
sıra++;

var olasıHamleler = [];
/*
{
m: (x)
n: (y)
h:(sayı) // hamlenin sezgisel fonksiyon değeri
}
*/
for(var m=0;m<3;m++)
for(var n=0;n<3;n++){
if(tahta[m][n]==0){
// boş olan yerlere hamle yapılabilir
var durum = JSON.parse(JSON.stringify(tahta)) // dunyayı klonla
durum[m][n] = -1; //hamleyi duruma dahil et
olasıHamleler.push(
{
"m" : m,
"n" : n,
"h" : h(-1,durum)
}
);
}
}

// en iyi hamleleri sırala
olasıHamleler.sort(function(a,b){
return b.h - a.h;
});

tahta[olasıHamleler[0].m][olasıHamleler[0].n] = -1;
console.log(olasıHamleler);
oyunKimde = "X";
ç.clear();
tahtayıÇiz();
hamleleriÇiz(true);
oyunsonu();
}


function tahtayıÇiz(){
// tik tak to tahtası
for(var i=1;i<3;i++){
ç.line(canvasboyut/3*i,20,canvasboyut/3*i,canvasboyut-20);
ç.line(20,canvasboyut/3*i,canvasboyut-20,canvasboyut/3*i);
}

}

function hamleleriÇiz(num){
// tahta üzerinde yazan meretler
var sira = 0;
for(var m=0;m<3;m++)
for(var n=0;n<3;n++){
sira++;
if(tahta[m][n]==0){
if(num){
ç.font(ç.standartFont);
ç.text(sira,canvasboyut/6+canvasboyut/3*n,canvasboyut/6+canvasboyut/3*m);
}
}
else if(tahta[m][n]==1){
ç.font("233px Arial");
ç.text("X",canvasboyut/3*n,canvasboyut/3+canvasboyut/3*m);
}else{
ç.font("213px Arial");
ç.text("O",canvasboyut/3*n,canvasboyut/3+canvasboyut/3*m-5);
}
}


ç.font(ç.standartFont);
}