0%

PHP Asal çarpanları bulma fonksiyonu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

//fonksiyonumuzu deneyelim : mesala 20'nin asal çarpanları
var_dump(asalcarpanbul(20));


// Bu fonksiyon sana bir sayının asal çarpanlarını array halinde döndürür
function asalcarpanbul($x){
## asalcarpanbul() : asal carpan bulma fonksiyonu by faruk can /farukcan.net
$x_guncel = $x;
$asalsayilar = Array();
$carpanlar = Array();
for($i=2;$i<=$x;$i++){
$bolenadet = 0;
for($m=1;$m<=$i;$m++){
if($i%$m==0) $bolenadet++;
}
if($bolenadet == 2){
array_push($asalsayilar, $i);
}
}
foreach ($asalsayilar as $asal) {
while($x_guncel%$asal==0){
array_push($carpanlar, $asal);
$x_guncel= $x_guncel/ $asal;
}
}

return $carpanlar;
} // fonksiyon sonu

?>