0%

PHP strcmp fonksiyonu açığı

strcmp fonksiyonu iki değer eşit olması durumunda 0 (false) döndürür

strcmp("5", 5) => 0
strcmp("15", 0xf) => 0
strcmp(61529519452809720693702583126814, 61529519452809720000000000000000) => 0
strcmp(NULL, false) => 0
strcmp(NULL, "") => 0
strcmp(NULL, 0) => -1
strcmp(false, -1) => -2
strcmp("15", NULL) => 2
strcmp(NULL, "foo") => -3
strcmp("foo", NULL) => 3
strcmp("foo", false) => 3
strcmp("foo", 0) => 1
strcmp("foo", 5) => 1
strcmp("foo", array()) => NULL + PHP Warning
strcmp("foo", new stdClass) => NULL + PHP Warning
strcmp(function(){}, "") => NULL + PHP Warning

Eğer sitenizde şöyle bir kullanım yaptıysanız.

if(!strcmp($_GET["ad"], "admin"))
 echo "hg";
else
 echo "dg";

bu admin ile kıyaslama, GET-ad değişkeni array,null,class veya fonksiyon olduğu zamanda TRUE değer döndürür ve hg(hoşgeldin) mesajı basar.

Şu şekilde bir kullanım ile get metodu üzerinde array gönderilebilirsiniz.

http://localhost/strcmp.php?ad[0]=omer

Eğer şifre ve kullanıcı adınızı bu şekilde doğruluyorsanız, birinin array göndererek admin panelinize erişmesi mümkündür.

Onun için == ile kıyaslama yapınki sistem dg (defol git) değeri döndürsün.