0%

Astroloji ve Burçların Yıkıcı Etkisi ve Zararları

Astroloji gök cisimlerinin insan kişiliği etkilediğine dair bir inançtır. Burçlarda 12 adet olan, Dünyanın güneş yörüngesindeki takım yıldızların isimleridir. Bu inanışa göre doğduğunuz zaman dünya hangi takım yıldıza yakınsa o yıldızlara göre bir kişilik sahibi oluyorsunuz. Mesela 27 ağustosta doğduysanız, başak yıldız kümesine yakındınız. Ve hala onun etkisi altındasınız (!)

Astronomi bilen birine göre buradaki ilk yanlış 12 burcun olmasıdır. Güneş etrafındaki yörüngemiz üzerinde 13 tane takım yıldızı vardır. Fakat nedense bir tanesini görmezden geliniyor.

Elbette yıldızların bizim üzerimizde etkisi vardır, bize en yakın yıldız olan “Güneş”, dünyaya hayat verir. Dünyanın dönüş çizgisinde bulunan kuzey yıldızları yön bulmamıza yarar.

Fakat bize en yakın yıldız olan Güneşin ışığı bile 1 milyon yıl önce üretilip, 8 dakika da bize ulaşıyorsa, 1 milyar ışık yılı uzaklıktaki, -belki ölmüş -yıldızların hayaletinin bizim kişiliğimize etki etmesi ne kadar mantıklıdır?

Astroloji inanışı ,tamamen bilimden uzaktır, sahte-bilim ve batıl inançtır. Deneysel olarak olarak yalanlanmıştır.

Bu batıl inancın bu kadar yaygın olmasının sebebini psikoloji bilimi Forer/Barnum etkisi ile açıklar. İnsanların çoğu, maalesef kendi kişiliklerini bilmiyor , ancak kendini tanımlama ihtiyacı duyuyor.

Burçların zararları

  • Kişi burcun bütün özelliklere sahip olmasa bile, kendini o burcun özelliklerine kendini şartlar ve kişiliğini o burcun kalıplarına oturtur. (Örnek; Benim çok kaba bir arkadaşım vardı. Bir gün çok şaşırtıcı bir şekilde nazik davrandığını gördüm ve dedim ki "Ahmet, sen çok nazik bir insansın". Ondan sonra Ahmet, bir anda dünyanın en nazik insanı oldu. İnsanlar kendini tanımaması sebebiyle, kendini kalıplara sokmaya çalışır.)
  • İnsanlara karşı ön yargı besletmek. (Örnek: X kişisi, Y kişisinin burcunu öğrenir ve Y kişisine o burcun özelliklere göre davranır. Bu ön yargı ileride çok büyük çatışmalara sebep olur.)
  • Ayrımcılık ve Düşmanlık. (Eğer burçlarla ilgilendiyseniz, her burcun ,Dost burcu ve Düşman burcu vardır. Bundan dolayı çok iyi anlaşabilecek iki insan, burçlar yüzünden birbirinden uzak durabilir.)
  • İnsan ve dünya merkezli evren safsatası. (Astroloji inancı, çıktığı devirdeki "dünya evrenin merkezidir ve her şey insan içindir" safsatasının ürünüdür. Dünya maalesef evrenin merkezinde değil, kenar mahallelerden birindedir. Evrenin çoğu (%99.9999999 u) insan için gereksizdir.)