0%

İyilik İdeası Üzerine

Bu makalem İyilik ideası üzerine bir düzeltmedir. İyilik ile iyi ideası arasında farkı bilmek gerekir. İyilik kelimesi ile “Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet“(1) anlamını kast edeceğim.

Bu iyilik ideası hakkında günümüzde çok büyük yanılgılar vardır. İyilik ile Hizmet anlam bakımından karıştırılmaktadır. İyilik ile Hizmet arasındaki en büyük fark “karşılık beklenilmeden yapılmaktır“.

Çoğu zaman insanlar hizmet kavramı yerine iyiliği kullanmaktadır. Fakat hizmet bir menfaat beklenerek yapılır.

Eğer sen, birini yardım ettiysen ; ister anlaşmalı olarak, ister üstü kapalı olarak bir karşılık bekliyorsan yaptığın iyilik değildir. Bu hizmettir. Bir kafede müşteriye çay verip, müşteri kalktığında ücretini almaktan farkı yoktur.

En büyük sapmalar ise , iyilik ideasının manevi anlamlarında olmuştur. Eğer sen bir iyilik yapıp, sonuç olarak bir cennet vaadine ulaşmayı amaçlıyor isen ya da bunun karşılığının diğer tarafta alınma şartı gözetiyor isen, bu yaptığın şey iyilik değildir. Bir uzun vadeli hizmet anlaşmasıdır.

Bunu bir insanın gözüne iyi gözüküp, onun önünde iyilik yapmaya benzetebiliriz. Aslında iyilik yapmayız, bir amacımız ve beklentimiz vardır, Bu menfaatte o insanın rızasını kazanmaktır. Kısacası iyilik yapmazsınız, iki yüzlülük yaparsınız.

''Menfaattir insanları getiren vecde; Cennet vaad etmeseydi Rahmân, kimse etmezdi secde.'' -M. Âkif Ersoy
(1) TDK : Büyük Türkçe Sözlük