0%

Argumentum ad ignorantiam (cahiliye-safsatası)

Argumentum ad ignorantiam, cahiliye-safsatası olarak türkçeye çevrilebilir. Bilgi eksikliğiyle oluşturulan veya bilgi eksikliğinin kullanıldığı safsata argumanlardır. Bilgi eksikliği olarak daha çok “kanıtlayıcı bilgi” eksikliği kullanılır. (Bunlara “ispatlama mecburiyeti safsatası” da diyebiliriz)

Dikkat etmeliyiz ki, bir şey

  • Doğru
  • Yanlış
  • Doğruluğu ve yanlışlığı bilinmiyor
  • Doğruluğu ve yanlışlığı bilinemez
olur.

Örnekler

Ben Adem'den üstünüm çünkü ben ateşten o topraktan yaratıldı. (Ateşin topraktan üstünlüğü bilinmeyen birşeydir.)

Tanrının yokluğu kimse tarafından ispatlanamamıştır. Öyleyse tanrı vardır.

Tanrının olmadığını ispat edemezsin, o zaman yoktur diyemezsin. (Bu argüman doğrudur. [Fakat karşıdaki “vardır da diyemezsin” diye cevap verme hakkına sahiptir] Üstteki ile farkına dikkat edin)

Ben bilmiyorum, öyleyse yoktur.

UFO’ların olamayacakları ispat edilemediğine göre, UFO’lar mevcuttur.

Sen zeki misin? O zaman ispatla . İspatlayamadığına göre zeki değilsin.